மற்றவர் ஏற்றிய தீபத்திலிருந்து நாம் தீபம் ஏற்றலாமா?!

No photo description available.

கோவிலில் மற்றவர் ஏற்றி வைத்திருக்கும் அகல் விளக்குகளிலிருந்து நாம் நம் தீபத்தினை ஏற்றலாமா?

யார் ஏற்றினாலும் தீபம் ஒன்றுதான். சுவாமி சந்நிதியில் தீபமேற்றினால் நாம் செய்த பாவங்கள் நீங்கி புண்ணியம் கிடைக்கிறது. இது விளக்கேற்றினால் கிடைக்கும் பலன். ஆனால், ஏற்கனவே யாரோ ஏற்றி எரிந்துக்கொன்றிருக்கும் விளக்கில் எந்த தோஷமுமில்ல. அதனால், ஒருவர்
ஏற்றிய விளக்கிலிருந்து நாம் விளக்கேற்றினால் அவரது பாவம் நம்மை வந்து சேர்ந்திடாது. நமது புண்ணியமும் அவருக்குப் போய்விடாது. சந்நிதியில் விளக்கேற்றுகிறோம் என்ற தூய சிந்தனையுடன் மட்டும் தீபம் ஏற்றுங்கள். அதிகமாக தீக்குச்சிகளை உபயோகிப்பதால் குச்சிகள் குவியும் தொந்தரவும் இருக்காது. தீக்குச்சிக்காக மரங்கள் அழிக்கப்படுவது குறையும். அல்லது பிளாஸ்டிக் குச்சிகளாலால் சுற்றுச்சூழலும் பாதிக்காது. சுற்றுச்சூழலை காத்த புண்ணியமும் நம்மை வந்து சேரும்.